“Aprender a hablar”

53

Queridos lectores de Torah Life,

Mensaje del Rab Aarón Kelzi sobre la perasha de esta semana “Perashat Jukat”

Shabat Shalom!!